Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 (pdf)

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

oraz EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE
dla absolwentów wszystkich typów szkół

2016