UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2020 9:00

UCZNIOWIE Z PASJĄ

Rozmowy o przyszłości adeptów klas mundurowych

22 listopada ZSOiZ w Krobi odwiedził kapitan Krzysztof Tyrcha z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie. Gość opowiadał uczniom klas mundurowych o tym, co trzeba zrobić, żeby zostać żołnierzem Wojska Polskiego. Wspomniał o trzech możliwościach, którymi są: wojska obrony terytorialnej, studia oficerskie lub służba przygotowawcza, która wymaga ukończenia tylko gimnazjum (dziś podstawówki).

Zaprezentował cztery szkoły wojskowe znajdujące się na terenie naszego kraju. Są to: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie. Uczniowie dowiedzieli się o tym, że aby dostać się do wyżej wymienionych szkół, należy spełniać odpowiednie wymogi: być niekaranym, posiadać polskie obywatelstwo, mieć wysoką sprawność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, świadectwo dojrzałości, a przede wszystkim co najmniej 18 lat. Po ciekawej prezentacji uczniowie zadawali kapitanowi liczne pytania, na które dostali równie ciekawe odpowiedzi.

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ