UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2021 9:00 215 Days

UCZNIOWIE Z PASJĄ

Wizyta w ratuszu i USC

25 października klasa IaL, w ramach doradztwa zawodowego,  wraz z wychowawczynią - Panią Hanną Dolatą - udała się do Urzędu Miejskiego.

Po wejściu do ratusza przywitał nas Pan Adam Sarbinowski. Wytłumaczył on nam znaczenie błędnie rozumianego słowa „gmina''.

Objaśnił, iż oznacza ono „wspólnotę mieszkańców''. Następnie, oprowadził nas po  budynku, omawiając funkcje poszczególnych pomieszczeń i zadania powierzone pracownikom. Zwieńczeniem wizyty w ratuszu były odwiedziny w gabinecie burmistrza Gminy Krobia, Pana Łukasza Kubiaka. Tam dowiedzieliśmy się, z jakimi obowiązkami wiąże się ta funkcja oraz jakie decyzję trzeba podejmować, sprawując to stanowisko.

Następnie przeszliśmy na Wyspę Kasztelańską, gdzie znajduje się Urząd Stanu Cywilnego. Tam również poznaliśmy przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń oraz funkcje sprawowane przez pracowników.

Na koniec każdy z nas otrzymał fotoksiążkę z okazji stulecia Gminy Krobia, po czym grupa wojskowa udała się do szkoły na dalsze zajęcia. To był bardzo pouczający, ale i przyjemny dzień.

W ratuszu 1.jpg W ratuszu 3.jpg W ratuszu 4.jpg W ratuszu 5.jpg W ratuszu 6.jpg W ratuszu 7.jpg

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ