UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2020 9:00

UCZNIOWIE Z PASJĄ

PROMUJEMY TRANSPLANTACJĘ!

Zbliżając się do zakończenia tegorocznej kampanii pod hasłem “Drugie życie”, zorganizowaliśmy jeszcze kilka akcji, które miały na celu promocję transplantacji i rozpowszechnienie wiedzy na jej temat. 

W sobotę, 30 marca, wraz z naszymi opiekunkami - p. Marią Jóźwiak i p. Emilią Śniegocką - wyszliśmy na ulice naszego miasta z misją uświadamiania lokalnej społeczności. Napotkanym mieszkańcom rozdawaliśmy oświadczenia woli, rozmawialiśmy, a także odpowiadaliśmy na różne pytania dotyczące przeszczepiania narządów i tkanek.

Kolejnym wydarzeniem było spotkanie z rodzicami, które odbyło się 3 kwietnia. W to środowe popołudnie, w auli ZSOiZ w Krobi, zgromadzili się rodzice, by obejrzeć przedstawienie i wysłuchać konferencji na temat transplantacji. Przygotowaliśmy także stoisko, przy którym można było odebrać oświadczenia woli oraz zasięgnąć informacji o przeszczepianiu narządów.

W niedzielę, 14 kwietnia, podczas Drzwi Otwartych - corocznie organizowanych w ZSOiZ - również promowaliśmy transplantację. Z tej okazji zorganizowaliśmy stoisko o nazwie “Drugie życie”. Udzielaliśmy informacji na temat przeszczepiania narządów i tkanek, odpowiadaliśmy na zadawane pytania, a także rozdawaliśmy oświadczenia woli i ulotki.

Wszystkie te wydarzenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co napawa nas entuzjazmem, bo wiemy, że coraz więcej osób ma świadomość tego, jakim wielkim darem dla drugiego człowieka jest dawstwo narządów.

GALERIA

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ