UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2020 9:00

UCZNIOWIE Z PASJĄ

PIĘKNO ZIEMI KROBSKIEJ – TWÓRCZĄ INSPIRACJĄ!

8 marca 2017 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczno – fotograficzny „Ziemia Krobska – tradycja i współczesność”, w którym uczestniczyli uczniowie ZSOiZ w  Krobi. Celem konkursu była popularyzacja piękna regionu, najciekawszych zakątków przyrody, pejzaży, atrakcyjnych miejsc wypoczynku oraz zabytków i folkloru.

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Iwona Ostach – przewodnicząca
  2. Jolanta Lis – członek
  3. Hanna Dolata – członek
  4. Monika Szwarczyńska – członek

oceniła prace w dwóch kategoriach .

W kategorii praca plastyczna przyznała:

I miejsce: Marii Konczewicz, uczennicy kl. IbL,

II miejsce: Krystianowi Andrzejewskiemu, uczniowi klasy IIfZ,

III miejsce: Wiktorii Wajszczak, uczennicy kl. I bL.

W kategorii fotografia przyznała:

       I miejsce: Wioletcie Szpruta, uczennicy kl. IIdZ,

       II miejsce: Agacie Gumułka, uczennicy kl. IIbL.

Prace plastyczne i fotograficzne będą zaprezentowane na wystawie szkolnej, a laureaci otrzymają nagrody podczas uroczystości obchodów 20 – lecia istnienia szkoły.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia nagrodzonych prac.

Konkurs foto 07.JPG Konkurs foto 08.JPG Konkurs foto 09.JPG Konkurs foto 10.JPG Konkurs foto 11.JPG

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ