UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2020 9:00

UCZNIOWIE Z PASJĄ

Konkurs na prezentację multimedialną „Ziemia Krobska” rozstrzygnięty!

W dniu 21 listopada 2016 r. został rozstrzygnięty konkurs na prezentację multimedialną dotyczącą Ziemi Krobskiej, w którym uczestniczyło 20 uczniów ZSOiZ w  Krobi, pracujących w dwuosobowych zespołach. Tematyka konkursu dotyczyła:

– historii Ziemi Krobskiej,

– legend i obyczajów regionu,

– udziału mieszkańców w walkach narodowowyzwoleńczych,

– historii edukacji na Ziemi Krobskiej,

– pieśni, przyśpiewek i tańców regionalnych.

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Iwona Ostach – przewodnicząca
  2. Monika Grześkowiak – członek
  3. Jolanta Lis – członek
  4. Beata Ziemlińska – członek

przyznała:

I miejsce: Agacie Zboralskiej i Izabeli Kaźmierczak, uczennicom klasy II bL,

II miejsce: Amelii Gronowskiej i Annie Klupś, uczennicom klasy II bL,

III miejsce: Adriannie Lira i Natalii Polańskiej, uczennicom klasy IbL.

Uczniowie zostaną nagrodzeni podczas uroczystości obchodów 20 – lecia istnienia szkoły.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji wykonanych przez zwycięskie pary!

I miejsce: https://prezi.com/3cnmg9az8hhm/w-puszczy-krobskiej-nad-rzeczka-granica-wybudowa-grod-kaszt/

II miejsce: https://prezi.com/i7kcs0dhlgpy/ziemia-krobska/

III miejsce: (kliknij, aby obejrzeć prezentację)

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ