UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2021 9:00 214 Days

UCZNIOWIE Z PASJĄ

PIĘKNO ZIEMI KROBSKIEJ – TWÓRCZĄ INSPIRACJĄ!

8 marca 2017 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczno – fotograficzny „Ziemia Krobska – tradycja i współczesność”, w którym uczestniczyli uczniowie ZSOiZ w  Krobi. Celem konkursu była popularyzacja piękna regionu, najciekawszych zakątków przyrody, pejzaży, atrakcyjnych miejsc wypoczynku oraz zabytków i folkloru.

Czytaj więcej...

20-LECIE ISTNIENIA

31 marca 2017 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi obchodził będzie uroczystość 20-lecia istnienia. Z tej okazji szkoła otrzyma imię Ziemi Krobskiej i otrzyma sztandar. Tymczasem cała społeczność szkolna pilnie przygotowuje się do tej ważnej chwili.

Lekcje regionalne

W ramach realizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi projektu „Śrendziny na Biskupiznie” 14 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi odbyły się lekcje regionalne.

Młodzież pierwszych klas licealnych uczestniczyła w zajęciach rękodzielniczych, które poprowadziły „Biskupianki w podróży”, miłośniczki strojów i kultury biskupiańskiej, czyli Daria Andrzejewska i Magdalena Wojciechowska.

Czytaj więcej...

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ