UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2021 9:00 61 Days

UCZNIOWIE Z PASJĄ

Podpisano Umowę Partnerską

W poniedziałek, 9 listopada 2015 r., uczniowie klas IIIaL i IIIbL wraz z wychowawczyniami panią Barbarą Spruttą i panią Małgorzatą Bem oraz panem dyrektorem Lechem Bemem udali się na wycieczkę edukacyjną na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Pod przewodnictwem doktora Pawła Boczara, adiunkta Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, zwiedzili najciekawsze miejsca uczelni: sale wykładowe, bibliotekę i czytelnię. Następnie obejrzeli prezentację przedstawiającą bazę dydaktyczną uczelni, wydziały i kierunki kształcenia UP w Poznaniu oraz zasady rekrutacji. Uczestniczyli również w wykładzie na temat marketingu i reklamy, który wygłosił jeden z wykładowców UP.

Wizyta na Uniwersytecie Przyrodniczym jest kolejnym doświadczeniem, dzięki któremu krobska młodzież poszerza swoje horyzonty i zainteresowania. Czas bowiem płynie nieubłaganie i już wkrótce tegoroczni maturzyści będą musieli podjąć decyzję związaną z dalszym kształceniem i wyborem uczelni.

Tegoż dnia podpisano również Umowę Partnerską pomiędzy Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi. W imieniu Wydziału podpis złożył Dziekan – profesor dr hab. Walenty Poczta, a ZSOiZ w Krobi reprezentowany był przez dyrektora Lecha Bema. Umowę Partnerską podpisał również pan Janusz Sikora, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego, który uczestniczył w spotkaniu z władzami uczelni.

Umowa przewiduje między innymi popularyzację wiedzy ekonomicznej i społecznej wśród uczniów, ich udział w zajęciach akademickich prowadzonych przez pracowników i studentów Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, współpracę ze studenckimi kołami naukowymi, doradztwo naukowe i pedagogiczne w zakresie przedmiotów ekonomicznych i społecznych, a także promocję studiów wyższych na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym wśród uczniów.

Za wspaniałe przyjęcie na uczelni – pięknie dziękujemy.

UP 1.JPG UP 2.JPG UP 3.JPG

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ