UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2020 9:00 201 Days

Znak Jakości Szkoły 2016

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Krobi
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2016".

UCZNIOWIE Z PASJĄ

SOS dla środowiska…

W dniu 9.06.2017 roku uczennica Wiktoria Michalska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej znalazła się w gronie laureatów konkursu: „Nie marnuję – wykorzystuję”. W budynku Ratusza Miejskiego w Lesznie, z rąk przewodniczącego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, odebrała główną nagrodę w postaci tabletu, książek z zakresu ochrony środowiska oraz zestawu upominków ekologicznych.

KZGRL już po raz trzeci zaprosił uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie, którego celem było uświadomienie młodzieży problemu ze zwiększającą się masą gromadzonych odpadów komunalnych oraz promowanie ponownego wykorzystywania ich w gospodarstwach domowych. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie przedmiotu użytkowego, zrobionego z odpadów i przedstawienie go na zdjęciu pokazującym, że odpady mogą zyskać drugie życie.

Spośród 80 nadesłanych prac, jury przyznało pierwszą nagrodę Wiktorii Michalskiej. Uczennica wykonała użyteczny i innowacyjny projekt karmnika. Zrobiła go z plastikowych butelek i ozdobiła drewnianymi oraz gumowymi elementami. Konstrukcja zawisła na drzewie, ukazując swoje przeznaczenie oraz wzbudzając zainteresowanie wśród społeczności, zachęcając tym samym do podobnych działań i kształtując postawy proekologiczne.

sos1.jpg sos2.jpg sos3.jpg sos4.jpg sos5.jpg sos6.jpg sos7.jpg

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ