VII KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJALNYCH

Dnia 7 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi został przeprowadzony VII Konkurs Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego dla klas trzecich gimnazjalnych i klas VIII szkoły podstawowej. W tym roku w międzyszkolnych rywalizacjach wzięło udział 50 uczniów z 10 szkół podstawowych powiatu gostyńskiego: z Bodzewa, ze Szkoły Podstawowej nr 1, nr 3 i nr 5 w Gostyniu, z Krobi, Pępowa, Piasków, Ponieca, Pudliszek i Skoraszewic.

30 uczniów sprawdzało swoje umiejętności z języka angielskiego i 20 z języka niemieckiego. Każda ze szkół mogła zgłosić po trzech uczniów z każdego języka.

Konkurs zorganizowano w celu rozwijania i pogłębiania zainteresowań lingwistycznych oraz motywacji do nauki języków obcych. Składał się on z testu pisemnego obejmującego zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, umiejętności komunikowania się oraz stosowania struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie III klasy gimnazjalnej i VIII klasy szkoły podstawowej. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 40 punktów za poprawnie rozwiązany test z języka niemieckiego i 50 punktów za test z języka angielskiego.

Po rozwiązaniu zadań testowych uczestnicy konkursu i ich opiekunowie zostali ugoszczeni słodkim poczęstunkiem w auli szkolnej. Uczniowie mogli też zwiedzić „salę ziemi” w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi, czyli w tzw. Małym Koperniku. W tym czasie komisja składająca się z nauczycieli języków obcych ZSOiZ w Krobi sprawdzała prace konkursowe.

Honorowym patronem konkursu tradycyjnie był burmistrz Krobi Łukasz Kubiak. Włodarz gminy, Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi ufundowali atrakcyjne nagrody: dyplomy, sprzęt elektroniczny, bilety wstępu na siłownię i do kina Szarotka w Krobi na dowolnie wybrany seans filmowy, zestawy piśmienne i inne gadżety. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za ufundowanie upominków. Dyplomy uczestnikom oraz nagrody zwycięzcom wręczyli wiceburmistrz Krobi Michał Listwoń, wicedyrektor ZSOiZ w Krobi Iwona Ostach oraz nauczyciele języków obcych w ZSOiZ w Krobi.

Laureatami VII edycji konkursu zostali:

  1. z języka angielskiego:
  • miejsce I- Dominika Zawistowska- SP nr 3 w Gostyniu- 46/50 pkt
  • miejsce II- Kacper Zaremba- SP w Pudliszkach- 45/50 pkt
  • miejsce III- Filip Neuhoff-Ley- SP w Skoraszewicach- 42/50 pkt
  1. z języka niemieckiego:
  • miejsce I- Filip Półtoraczyk-SP w Piaskach- 34,5/40 pkt
  • miejsce II- Paula Nawrocka- SP w Piaskach- 27,5/40 pkt
  • miejsce III - Julia Działdowska- SP nr 1 w Gostyniu- 26/40 pkt

Wyniki konkursu były efektem pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli języków obcych, dlatego również opiekunowie otrzymali podziękowania w formie dyplomów za przygotowanie swoich podopiecznych do językowych zmagań.

Na zakończenie rozgrywek językowych wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom języków obcych dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcom serdecznie gratulujemy wyników. Zapraszamy do kolejnej międzyszkolnej rywalizacji w przyszłym roku.

konkurs jezykowy 02.jpg konkurs jezykowy 04.jpg konkurs jezykowy 06.jpg konkurs jezykowy 07.jpg konkurs jezykowy 08.jpg konkurs jezykowy 10.jpg konkurs jezykowy 11.jpg konkurs jezykowy 12.jpg