UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

KONIEC WAKACJI

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO za ... 2.09.2019 9:00 42 Days

Znak Jakości Szkoły 2016

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Krobi
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2016".

UCZNIOWIE Z PASJĄ

Projekt „EUROCAMPY”

Dnia 15 października 2018 uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w projekcie „ Wspólnie odkrywamy możliwości, otwierając się na europejskie nowości”. W ramach projektu zostały przeprowadzone integracyjno szkoleniowe EUROCAMPY podczas, których młodzież została zapoznana z możliwościami jakie daje jej program Erasmus+, dowiedzieli się czym jest wolontariat europejski oraz nauczyli się tworzyć Europass – Europejskie CV.

Uczniowie podczas spotkania mogli rozwijać swoje kompetencje językowe ponieważ zajęcia były współprowadzone przez zagranicznych wolontariuszy z Hiszpanii i Turcji w języku angielskim. Projekt spełnił swój cel – uczestnicy poprzez zajęcia integracyjne, przeprowadzone z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej dużo się nauczyli i świetnie się bawili.

EuroCamp Project

On 15th October 2018somestudents of ourschoolhad a greatopportunity to take part in the projectwhich was entitled ‘’Together we discoverpossibilities, openingup to Europeannovelties”. As part of the project, training and integrationEuroCamps were carried out, during which young people were familiarized with the possibilities offered by its Erasmus + program, learned about European volunteering and learned to create Europass -European CV. During the meeting the students had a chance to develop their language skills, as the classes were conducted by foreign volunteers from Spain and Turkey in English. The project fulfilled its purpose - the participants, through integration activities, which were conducted using non-formal education methods, learned a lot and had a great time.

euro 1.jpg euro 2.jpg euro 3.jpg euro 4.jpg

 

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ