UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2021 9:00 61 Days

UCZNIOWIE Z PASJĄ

"Kompetencje kluczowe drogą do kariery"

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi bierze udział w projekcie "Kompetencje kluczowe drogą do kariery"!!! Projekt ten to szansa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rozwój ich umiejętności kluczowych, w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, przedsiębiorczości. To także okazja dla nich na świadomy wybór ścieżki edukacyjnej i przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

 Do realizacji Projektu przystąpiła Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Przedsięwzięcie obejmie cztery województwa w północno-zachodniej części Polski: pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie.

Uczniowie będą uczestniczyć w Projekcie od pierwszych dni w nowej szkole przez kolejne trzy lata. Projekt „Kompetencje kluczowe drogą do kariery” zakłada realizację:

  • zajęć pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki i przedsiębiorczości,
  • zajęć pozaszkolnych w formie wyjazdów na wykłady, imprezy, obozy naukowe i edukacyjne,
  • szkolnych pikników i konferencji popularyzujących naukę,
  • wystaw i prezentacji promujących osiągnięcia naukowe,
  • kompleksowego doradztwa zawodowego.

Poprzez zastosowanie nowoczesnych metod uczenia się, szkoła ma szansę stać się atrakcyjnym miejscem spędzania czasu dla młodzieży. Ponadto Projekt jest okazją na podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz jakości oferty edukacyjnej placówek. Nauczycielem koordynującym pracę nad projektem w naszej szkole jest pani Wanda Langiewicz.

p03.JPG p04.JPG p05.JPG

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ