UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2020 9:00

UCZNIOWIE Z PASJĄ

"Wzorowy uczeń"

Licealiści ZSOiZ w Krobi uczestniczą w projekcie "Wzorowy Uczeń"

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi  realizowany jest kolejny projekt pod nazwą „Wzorowy uczeń” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Zajęcia, przeznaczone dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego, prowadzone są z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych i realizowane od  01.02.2012 do 31.01.2014 r. W sumie w projekcie weźmie udział 110 licealistów i odbędzie się 11 szkoleń.

 

W pierwszym etapie zrekrutowano 40 uczniów LO, którzy uczestniczyli w zajęciach od 1 marca do 30 kwietnia 2012 r. i pracowali w 4 grup.

Obecnie w projekcie uczestniczy kolejnych 40 licealistów. Uczniowie klas pierwszych i drugich biorą udział w zajęciach z informatyki (blok ICT), doskonaląc swoją znajomość grafiki komputerowej. Młodzież klas trzecich uczestniczy w trzech zajęciach przygotowujących do egzaminu maturalnego: z języka polskiego (blok ogólny), analizując i interpretując teksty literackie, z języka niemieckiego (blok językowy), doskonaląc umiejętności komunikowania się w języku niemieckim oraz z matematyki (blok matematyczno-techniczno-przyrodniczy), rozwiązując dodatkowe zadania matematyczne.

Maturzyści pod okiem swoich pedagogów utrwalają i pogłębiają wiedzę oraz niezbędne umiejętności, które z pewnością pomogą im w osiągnięciu jak najlepszych wyników na zbliżających się egzaminach. Praca w mniejszych, 10-osobowych grupach pozwala na jeszcze lepszy kontakt z nauczycielem i indywidualną pracę.  Zajęcia prowadzone są po lekcjach, odbywają się raz w tygodniu i trwają 4 godziny lekcyjne, dlatego wszyscy uczniowie objęci programem korzystają z posiłków. Dodatkowo dla uczestników projektu zostały zakupione materiały dydaktyczne - podręczniki, które usprawnią prowadzenie zajęć.

W ramach projektu „Wzorowy uczeń” odbywają się również zajęcia z doradztwa zawodowego (blok doradztwo zawodowe) prowadzone przez pedagoga szkolnego. Głównym celem spotkań realizowanych metodą warsztatową jest ukierunkowanie uczestników na rozwój, ze szczególnym naciskiem na odkrywanie wewnętrznych zasobów, budowanie poczucia własnej wartości, pokonywanie barier przeszkadzających w optymalnym rozwoju i kreowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Wykorzystywane w pracy gry i ćwiczenia grupowe mają dostarczyć, w sytuacji zmieniających się wymagań rynku pracy i zjawiska bezrobocia, wiedzy na temat mechanizmów decydujących o zawodowym rozwoju młodzieży oraz wzajemnych oddziaływań pomiędzy wyborami edukacyjnymi i zawodowymi.

 

wz1.jpg wz2.jpg wz3.jpg wz4.jpg wz5.jpg

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ