"Młodzi specjaliści" 2010-2012

„Młodzi Specjaliści” to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ma na celu podwyższenie kompetencji uczniów do podejmowania dalszej aktywności edukacyjnej i zawodowej oraz podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 W roku szkolnym 20010/2011 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w projekcie „Młodzi Specjaliści” bierze udział 181 uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec, technik ochrony środowiska i technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Więcej informacji:

GALERIA