UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

KONIEC WAKACJI

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO za ... 2.09.2019 9:00 7 Days

Znak Jakości Szkoły 2016

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Krobi
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2016".

UCZNIOWIE Z PASJĄ

"Młodzi specjaliści" 2010-2012

„Młodzi Specjaliści” to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ma na celu podwyższenie kompetencji uczniów do podejmowania dalszej aktywności edukacyjnej i zawodowej oraz podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 W roku szkolnym 20010/2011 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w projekcie „Młodzi Specjaliści” bierze udział 181 uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec, technik ochrony środowiska i technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Więcej informacji:

GALERIA

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ