Projekt "I Ty możesz zostać inżynierem"

Wrzesień 2008. W ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Starostwo Powiatowe w Gostyniu złożyło wniosek pt. „I Ty możesz zostać inżynierem”.

Projekt uzyskał 2 miejsce na liście rankingowej, a tym samym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla 5 powiatowych technicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji:

GALERIA