^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

MATURA

MATURA juz za ... 6.05.2019 9:00 145 Days

Znak Jakości Szkoły 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Krobi
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2016".

UCZNIOWIE Z PASJĄ

Projekt "I Ty możesz zostać inżynierem"

Wrzesień 2008. W ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Starostwo Powiatowe w Gostyniu złożyło wniosek pt. „I Ty możesz zostać inżynierem”.

Projekt uzyskał 2 miejsce na liście rankingowej, a tym samym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla 5 powiatowych technicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji:

GALERIA

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ