UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2021 9:00 214 Days

UCZNIOWIE Z PASJĄ

Projekt "I Ty możesz zostać inżynierem"

Wrzesień 2008. W ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Starostwo Powiatowe w Gostyniu złożyło wniosek pt. „I Ty możesz zostać inżynierem”.

Projekt uzyskał 2 miejsce na liście rankingowej, a tym samym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla 5 powiatowych technicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji:

GALERIA

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ