UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2021 9:00 185 Days

UCZNIOWIE Z PASJĄ

"Wzorowy uczeń"

Licealiści ZSOiZ w Krobi uczestniczą w projekcie "Wzorowy Uczeń"

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi  realizowany jest kolejny projekt pod nazwą „Wzorowy uczeń” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Zajęcia, przeznaczone dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego, prowadzone są z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych i realizowane od  01.02.2012 do 31.01.2014 r. W sumie w projekcie weźmie udział 110 licealistów i odbędzie się 11 szkoleń.

Czytaj więcej...

"Kompetencje kluczowe drogą do kariery"

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi bierze udział w projekcie "Kompetencje kluczowe drogą do kariery"!!! Projekt ten to szansa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rozwój ich umiejętności kluczowych, w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, przedsiębiorczości. To także okazja dla nich na świadomy wybór ścieżki edukacyjnej i przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Czytaj więcej...

"Młodzi specjaliści" 2010-2012

„Młodzi Specjaliści” to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ma na celu podwyższenie kompetencji uczniów do podejmowania dalszej aktywności edukacyjnej i zawodowej oraz podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Czytaj więcej...

Projekt "I Ty możesz zostać inżynierem"

Wrzesień 2008. W ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Starostwo Powiatowe w Gostyniu złożyło wniosek pt. „I Ty możesz zostać inżynierem”.

Czytaj więcej...

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ