UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2021 9:00 61 Days

UCZNIOWIE Z PASJĄ

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi z siedzibą w Krobi przy ul. Ogród Ludowy 2,63-840 Krobia tel. 65 571 12 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Radajewska. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 65 575 25 10.
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą odbywa się w celu rozpatrzenia wniosku/zawarcia i realizacji umowy/realizacji zadań/ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/e RODO w związku z przepisami (określenie szczegółowych przepisów prawa).
 1. Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Zespołu szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi, podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji mię­dzynarodowej.
 1. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 1. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

(Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m.in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego oraz archiwizacji).

 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest :
  1. warunkiem prowadzenia sprawy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi i wynika z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi.
 1. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna – monitoring w szkole

 

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ