UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2020 9:00

UCZNIOWIE Z PASJĄ

VII KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJALNYCH

Dnia 7 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi został przeprowadzony VII Konkurs Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego dla klas trzecich gimnazjalnych i klas VIII szkoły podstawowej. W tym roku w międzyszkolnych rywalizacjach wzięło udział 50 uczniów z 10 szkół podstawowych powiatu gostyńskiego: z Bodzewa, ze Szkoły Podstawowej nr 1, nr 3 i nr 5 w Gostyniu, z Krobi, Pępowa, Piasków, Ponieca, Pudliszek i Skoraszewic.

30 uczniów sprawdzało swoje umiejętności z języka angielskiego i 20 z języka niemieckiego. Każda ze szkół mogła zgłosić po trzech uczniów z każdego języka.

Konkurs zorganizowano w celu rozwijania i pogłębiania zainteresowań lingwistycznych oraz motywacji do nauki języków obcych. Składał się on z testu pisemnego obejmującego zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, umiejętności komunikowania się oraz stosowania struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie III klasy gimnazjalnej i VIII klasy szkoły podstawowej. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 40 punktów za poprawnie rozwiązany test z języka niemieckiego i 50 punktów za test z języka angielskiego.

Po rozwiązaniu zadań testowych uczestnicy konkursu i ich opiekunowie zostali ugoszczeni słodkim poczęstunkiem w auli szkolnej. Uczniowie mogli też zwiedzić „salę ziemi” w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi, czyli w tzw. Małym Koperniku. W tym czasie komisja składająca się z nauczycieli języków obcych ZSOiZ w Krobi sprawdzała prace konkursowe.

Honorowym patronem konkursu tradycyjnie był burmistrz Krobi Łukasz Kubiak. Włodarz gminy, Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi ufundowali atrakcyjne nagrody: dyplomy, sprzęt elektroniczny, bilety wstępu na siłownię i do kina Szarotka w Krobi na dowolnie wybrany seans filmowy, zestawy piśmienne i inne gadżety. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za ufundowanie upominków. Dyplomy uczestnikom oraz nagrody zwycięzcom wręczyli wiceburmistrz Krobi Michał Listwoń, wicedyrektor ZSOiZ w Krobi Iwona Ostach oraz nauczyciele języków obcych w ZSOiZ w Krobi.

Laureatami VII edycji konkursu zostali:

  1. z języka angielskiego:
  • miejsce I- Dominika Zawistowska- SP nr 3 w Gostyniu- 46/50 pkt
  • miejsce II- Kacper Zaremba- SP w Pudliszkach- 45/50 pkt
  • miejsce III- Filip Neuhoff-Ley- SP w Skoraszewicach- 42/50 pkt
  1. z języka niemieckiego:
  • miejsce I- Filip Półtoraczyk-SP w Piaskach- 34,5/40 pkt
  • miejsce II- Paula Nawrocka- SP w Piaskach- 27,5/40 pkt
  • miejsce III - Julia Działdowska- SP nr 1 w Gostyniu- 26/40 pkt

Wyniki konkursu były efektem pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli języków obcych, dlatego również opiekunowie otrzymali podziękowania w formie dyplomów za przygotowanie swoich podopiecznych do językowych zmagań.

Na zakończenie rozgrywek językowych wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom języków obcych dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcom serdecznie gratulujemy wyników. Zapraszamy do kolejnej międzyszkolnej rywalizacji w przyszłym roku.

konkurs jezykowy 02.jpg konkurs jezykowy 04.jpg konkurs jezykowy 06.jpg konkurs jezykowy 07.jpg konkurs jezykowy 08.jpg konkurs jezykowy 10.jpg konkurs jezykowy 11.jpg konkurs jezykowy 12.jpg

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ