UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2021 9:00 61 Days

UCZNIOWIE Z PASJĄ

Historia naszej szkoły

"TO BYŁY NASZE PIERWSZE KROKI . . ." 

3.03.1997

Powołanie przez Kuratora Oświaty w Lesznie mgr Andrzeja Jęcza Liceum Ogólnokształcącego, które po połączeniu z Zasadniczą Szkołą Zawodową tworzy ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH  w Krobi.

15.05.1997

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego stanowisko dyrektora ZSOiZ w Krobi zostaje powierzone mgr Lechowi Bemowi. Funkcję kierownika szkolenia praktycznego pełni mgr inż. Bogdan Wenderski.

1.06.1997

Pierwszy Dzień Sportu Szkolnego, organizowany odtąd corocznie

Czerwiec 1997

Rozpoczęcie prac adaptacyjnych Domu Strażaka, który został przekazany przez Samorząd Gminy Krobia na potrzeby ZSOiZ w Krobi.

23.06.1997

Do egzaminu wstępnego przystąpili pierwsi kandydaci do LO.

29.07.1997

Odbiór techniczny nowej siedziby ZSOiZ w Krobi przy ul. Ogród Ludowy 2

28.08.1997

Powołano Radę Rodziców. Pierwszym przewodniczącym został pan Zefiryn Wlekliński.

3.10.1997

Turniej piłki nożnej zainaugurował działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ZSOiZ w Krobi.

10.10.1997

Oficjalne, uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku ZSOiZ w Krobi.

Październik1997

Ukazał się pierwszy numer  pisma „Gwóźdź”, redagowanego przez uczniów

Listopad 1997

Odbyło się pierwszy raz pasowanie na uczniów, tzw. „otrzęsiny”.

16.12.1997

Przyjęcie statutu ZSOiZ w Krobi.

Marzec 1998

Powołanie na stanowisko wicedyrektora mgr Zbigniewa Polowczyka.

Marzec 1998

Nawiązanie współpracy z UAM w Poznaniu (w zakresie ochrony środowiska, fizyki i j. polskiego).

20.04.1998

Spotkanie młodzieży z wykładowcą UAM w Poznaniu dr Mikołajczakiem (wykład pt. „Łacina w kulturze polskiej”).

9.07.1998

Rozpoczęto rozbudowę budynku szkoły.

9.10.1998

Pierwszy uczeń ZSOiZ w Krobi otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów (Anita Duda).

20.06.1999

Pierwszy festyn szkolny połączony z I Kryterium Ulicznym „Razem możemy więcej”.

25-27.06.1999

Wycieczka pracowników szkoły do Karpacza, która zapoczątkowała tradycję wspólnych wyjazdów.

1.09.1999

Rozpoczynają funkcjonowanie nowe typy szkół: Liceum Ekonomiczne,

5-10.09.1999

Pierwszy wyjazd uczniów na „zieloną szkołę” do Pogorzelicy.

20.09.1999

Spotkanie młodzieży i pracowników szkoły z abp Juliuszem Paetzem; poświęcenie krzyży w klasach.

21.10.1999

Spotkanie młodzieży z prof. dr hab. Jerzym Siepakiem z UAM w Poznaniu

9.01.2000

Uczniowie ZSOiZ w Krobi pierwszy raz włączają się  do akcji WOŚP.

24.03.2000

Udział nauczycieli i uczniów w I Targach Edukacyjnych „Gostyń 2000”.

8-9.04.2000

W szkole zorganizowane zostają „Dni Otwarte”.

22.05.2000

Powołanie na stanowisko wicedyrektora mgr Iwony Ostach.

Maj 2000

Nad wejściem do budynku szkoły umieszczono motto: „Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą” – A. Mickiewicz (litery ufundowała Rada Rodziców).

2.06.2000

Oddanie do użytku i poświęcenie dobudowanej części budynku szkoły.

Czerwiec 2000

Pierwsi absolwenci ZSOiZ w Krobi.

1.09.2000

Rozpoczyna funkcjonowanie Technikum Ochrony Środowiska.

25-30.09.2000

Uczestnicy „zielonej szkoły” wyjeżdżają do Jakubowic koło Kudowy, co staje się szkolną tradycją.

6.10.2000

Powołanie na stanowisko wicedyrektora mgr Sławomira Gintowta

1.12.2000

Wręczenie pierwszych indeksów słuchaczom powstałego w br. szkolnym Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

20.01.2001

W auli ZSOiZ odbywa się pierwsza studniówka.

Luty 2001

W pracowni komputerowej podłączony zostaje Internet.

Kwiecień 2001

Pierwsi uczniowie kończą naukę w LO.

8-9.05.2001

Pierwsza pisemna matura w ZSOiZ w Krobi; przystąpiło 49 uczniów LO.

17-25.05.2001

Pierwsze ustne matury w historii tej szkoły

29.05.2001

Spotkanie młodzieży z prof. Garym Moormanem z Uniwersytetu Stanowego w Północnej Karolinie.

9.06.2001

W pierwszym powiatowym przeglądzie gazetek szkolnych zwycięża „Gwóźdź”.

Sierpień 2001

Rozpoczęto budowę hali widowiskowo-sportowej.

1.09.2001

Utworzono Technikum Technologii Żywienia dla Dorosłych.

Styczeń 2002

W budynku szkoły zainstalowany zostaje monitoring.

1.09.2002

Następują zmiany nazw szkół oraz cykle kształcenia: LO z 4 na 3-letnie,

TOŚ z 5 na 4- letnie, ZSZ z 3 na 2-3 letnie oraz LE na TE z 5 na 4-letnie.

28.10.2002

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Młodzi radni z ZSOiZ to Maria Poprawa i Krzysztof Czułno.

7.11.2002

Utworzony zostaje „Szkolny program profilaktyki”.

8.11.2002

Młodzież TOŚ uczestniczy w akcji „Ratujmy kasztanowce”.

1.09.2003

Utworzenie Technikum Technologii Żywności dla Dorosłych.

3.10.2003

Uroczyste otwarcie i poświęcenie hali widowiskowo-sportowej.

12-13.01.2004

Odbyła się kuratoryjna matura dla młodzieży i dorosłych (tzw. zimowa matura).

Marzec 2004

Oddanie do użytku nowoczesnej pracowni badań laboratoryjnych.

31.08.2004

W ramach współpracy z DPS w Rogowie i Chwałkowie w ZSOiZ utworzona zostaje „Sekcja partnerska” (Program Olimpiad Specjalnych).

1.09.2004

Utworzenie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

Wrzesień 2004

Powstaje grupa taneczna „Cheerleaders”.

12.09,2004

Kwesta oraz udział w „Pikniku Rodzinnym z Kuroniem” organizowanym przez „Życie Gostynia”; dochód przeznaczony zostaje na leczenie naszej uczennicy Dominiki Bujakiewicz.

28.02.2005

Wizyta biskupa poznańskiego Zdzisława Fortuniaka.

Maj  2005

Absolwenci szkół średnich pierwszy raz zdają tzw. nową maturę.

5.05.2005

Powołanie na stanowisko wicedyrektora mgr Krzysztofa Perdona.

Październik 2005

Gościmy delegację nauczycieli z Bawarii.

Listopad 2005

Oddanie do użytku nowej pracowni komputerowej.

Marzec 2006

Zmiana organizacji administracji szkoły; powstają oddzielne stanowiska do obsługi rodziców, uczniów i nauczycieli.

3.04.2006

Do użytku oddany zostaje parking przy szkole.

12-14.05.2005

Wizyta delegacji Liceum Technicznego w Kijowie

19.06.2006

Biblioteka szkolna otrzymuje własny znak, tzw. „exlibris” (projekt Monika Poprawa).

Czerwiec 2006

Wyjazd grupy uczniów i nauczycieli do Bad Wörishofen w Bawarii w ramach współpracy między szkołami.

Sierpień 2006

Rewizyta delegacji nauczycieli  do Liceum Technicznego w Kijowie.

Wrzesień 2006

Przystąpienie szkoły do ogólnopolskiej akcji  „Szkoła bez przemocy”.

24-29.10.2006

Wizyta grupy uczniów i nauczycieli z Liceum Technicznego w Kijowie.

Kwiecień 2007

Wizyta uczniów i nauczycieli z Bad Wörishofen w Bawarii

16-21.04.2007

Wyjazd grupy uczniów i nauczycieli na Ukrainę; rewizyta w Liceum Technicznym w Kijowie.

22.08.2007

Funkcję kierownika szkolenia praktycznego obejmuje mgr Włodzimierz Jurkowski. Powstaje nowy typ szkoły: Technikum Handlowe.

7.09.2007

Uroczyste obchody X-lecia ZSOiZ w Krobi.

13.01.2008

Udział ZSOiZ w Krobi w XVI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

14-20.04.2008

Pobyt młodzieży w Kijowie w ramach wyjazdu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury

maj 2008

Wizyta grupy uczniów i nauczycieli w Bawarii w szkole partnerskiej w Bad Worishofen

czerwiec 2008

ZSOiZ w Krobi zwyciężył w Finale Wielkopolski Igrzysk Młodzieży Szkolnej - Licealiada w piłce nożnej

01.09.2008

Utworzenie Szkoły Policealnej dla Dorosłych w kierunkach: technik ochrony środowiska i technik rachunkowości

wrzesień 2008

Wizyta uczniów z Ukrainy

29.10.2008

Wybory do Samorządu Szkolnego. Przewodniczącym został wybrany Miłosz Urbański.

październik 2008

Początek prac przy rozbudowie szkoły

11.01.2009

Udział szkoły w XVII Finale WOŚP

Kwiecień 2009

Wizyta młodzieży ze szkoły technicznej z Bad Wörishofen. Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy szkołami.

Kwiecień 2009

Oddanie do użytku nowej części budynku – czterech sal od strony wschodniej szkoły

Maj 2009

Wizyta uczniów i nauczycieli w Kijowie, w ramach wymiany międzyszkolnej z Liceum Technicznym z Kijowa

08.06.2009

Zwycięstwo uczniów ZSOiZ z Krobi w Wielkopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej

Wrzesień 2009

Utworzenie Liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym

Październik 2009

Czwarta wizyta  młodzieży i nauczycieli z kijowskiego liceum

10.01.2010

XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

24.03.2010

Spotkanie uczniów z lokalnym rzeźbiarzem panem Stanisławem

Leśniarkiem,połączone z wystawą jego prac. 

04.2010

Wyjazd młodzieży z ZSOiZ w Krobi do Bad Worishofen w Niemczech.

24,25.09.2010

Udział uczniów w ogólnopolskiej zbiórce żywności w ramach programu

społecznego ,,Podziel się posiłkiem”.

28.10.2010

Wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącym zostaje Bartosz

Gruszczyński.

5.11.2010

Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej. Reprezentacja ZSOiZ w

Krobizajmuje pierwsze miejsce.

12.12.2010

W ZSOiZ w Krobi odbywa się  IX Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS

zorganizowana we współpracy z PSSE w Gostyniu.

10.01.2011

Udział ZSOiZ w Krobi w XIX finale WOŚP.

19.01.2011

Spotkanie uczniów  z zawodnikami Unii Leszno.

8-15.04.2011

Wizyta uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Bad Worishofen w Krobi.

1.06.2011

Wramach Dnia Sportu odbył się pokaz walk sumo z udziałem klubu UKS

Samsonz  Kobylina.

09.2011

W ZSOiZ rozpoczęło działalność Technikum kształcące w zawodzie technik

budownictwa.

25.09-2

Wyjazd  uczniów  z ZSOiZ w Krobi do Kijowa.

1.10.2011

Udział uczniów w zbiórce maskotek dla Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnejw ramach pomocy psychologicznej dla dzieci będących ofiarami

traumatycznychwydarzeń.

2-3.12.2011

Zbiórka żywności dla potrzebujących we współpracy z Fundacją ,,Sąsiedzi

sąsiadom”.

12.12.2011

Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego Nauczycieli w Halowej Piłce Nożnej.

ReprezentacjaZSOiZ w Krobi zdobywa I miejsce.

21.12.2011

„Artystyczne popołudnie” – spotkanie promujące uczniów uzdolnionych

artystycznie.

8.01.2012

Udział ZSOiZ w Krobi w XX Finale WOŚP.

26.01.2012

Mistrzostwa Powiatu  w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Drużyna  ZSOiZ w

Krobi dobywa  I miejsce i uzyskuje awans do Finału Rejonowego.

1.02.2012

Spotkanie z Jarosławem Hampelem zawodnikiem Unii Leszno.

23.04.2012

Udział uczniów i nauczycieli w Ogólnopolskiej Akcji Oddawania Krwi

„Wampiriada”.

04.2012

Wyjazd młodzieży z ZSOiZ w Krobi do Bad Worishofen w Niemczech.

6.06.2012

Udział uczniów w projekcie „Od ścieków do czystej wody”.

7.09.2012

Wymiana okien w auli ZSOiZ w Krobi.

09-10.2012

Kolejna wizyta w Krobi uczniów Liceum Technicznego z Kijowa.

31.10.2012

Wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą zostaje Adrianna

Witt.

02.2012

Realizacja projektu pod nazwą  „Wzorowy uczeń” w ramach programu

operacyjnego

01.2014

„Kapitał ludzki” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

13.01.2013

Udział ZSOiZ w Krobi w XXI Finale WOŚP.

14.02.2013

We współpracy z DPS w Chwałkowie w ZSOiZ w Krobi zostają

zorganizowane „Walentynki na sportowo”, których inicjatorem jest poseł RP

Wojciech Ziemniak.

21.03.2013

Udział uczniów i nauczycieli w happeningu promującym kampanię „Drugie

życie”.

22.03-.06.2013

Udział w projekcie realizowanym przez

Towarzystwo Edukacyjno –Kulturalne Ziemi Pępowskiej i  ZSOiZ w Krobi

pt. „Uczta Pan Tadeusz – rozsmakuj się w epopei Narodowej”.

26.03.2013

Spotkanie z dr Maciejem Głydą, ekspertem medycznym kampanii „Drugie

życie”.

7.04.2013

Drzwi otwarte w ZSOiZ w Krobi.

04.2013

Wizyta w Krobi uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Bad Worishofen.

16.04.2013

Spotkanie uczniów z Konsultantką Punktu Informacyjnego Funduszy

Europejskich Starostwa Powiatowego w Gostyniu p. Natalią Staniewską.

20.04.2013

Zbiórka elektrośmieci – akcja w ramach konkursu „Drugie życie

elektrośmieci”.

27.04.2013

I Powiatowa Noc z Edukacją.

27.05.2013

Udział uczniów i nauczycieli w Ogólnopolskiej Akcji Oddawania Krwi

„Wampiriada”.

  8.06.2013

Wielki finał projektu w Kościuszkowie – festyn plenerowy .    

11.06.2013

I Konkurs Językowy z języka angielskiego i języka niemieckiego dla

uczniów klas trzecich gimnazjum.

28.09-6.10

Wizyta uczniów ZSOiZ w Krobi w Kijowie.

2013

12.11.2013

Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej szkół ponadgimnazjalnych.

21.11.2013

Warsztaty „Działamy razem na rzecz Globalnego Południa” – szkolenie

promujące idee edukacji globalnej.

29.11.2013

Spotkanie z Krzysztofem Hoffmanem, adiunktem Instytutu

Filologii Polskiej UAM  w Poznaniu nt. nowatorskich sposobów

odczytywania twórczości Zbigniewa Herberta.

29.11.2013

Spotkanie ze  st.chorążym sztabowym rezerwy Andrzejem Kisielem,

ŻołnierzemWodnego Zespołu Bojowego GROM oraz Igorem Barnasiem

głównym instruktorem walki wręcz .Warsztaty dla uczniów z samoobrony.

12.01.2014

Udział ZSOiZ w Krobi w XXII Finale WOŚP.

30.01.2014

Zawarcie porozumienia o wzajemnej pomocy na rzecz obronności  państwa

PomiędzyPowiatem gostyńskim, Gminą Krobia,

ZSOiZ w Krobi i 6.Batalionem Chemicznym Sił Powietrznych w Śremie.

5-11.04.2014

Wyjazd uczniów naszej szkoły do Bad Worishofen.

12.04.2014

II Powiatowa Noc z Edukacją.

30.05.2014

II Konkurs Językowy z języka angielskiego i języka niemieckiego dla

uczniów klastrzecich gimnazjum  .

10.2014

W  ZSOiZ w Krobi zostaje oddana do użytku  nowa pracownia

Gastronomicznaz niezależnymi stanowiskami pracy.

6.10.2014

Spotkanie z młodszym aspirantem Adrianem Polerowiczem  z Wydziału

Ruchu Drogowego KPP w Gostyniu w ramach kampanii „Ku przestrodze”.

30.10.2014

Mistrzostwa Powiatu  w Piłce Ręcznej Dziewcząt.

31.10.2014

Wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą zostaje

Anna Szulc.

11.11.2014

Udział uczniów ZSOiZ w Krobi w II Grze Miejskiej, której temat nawiązywał

Do75 rocznicy rozstrzelania mieszkańców Krobi i okolic na krobskim rynku.

11.01.2015

Udział ZSOiZ w Krobi w XXIII Finale WOŚP.

2.02.2015

Udział uczniów i nauczycieli w Ogólnopolskiej Akcji Oddawania Krwi

„Wampiriada”.

14.02.2015

II edycja „Walentynek na sportowo” organizowanych we współpracy z DPS

w Chwałkowie.

10.03.2015

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt.

21-27.03.2015

Wizyta w Krobi uczniów z Bad Worishofen.

12.04.2015

Drzwi Otwarte w ZSOiZ w Krobi.

18.04.2015

Powiatowe Zawody Strzeleckie zorganizowane we współpracy z LOK

w Gostyniu, UM w Krobi i KŻR w Krobi.

1.06.2015

III Konkurs Językowy z języka angielskiego i języka niemieckiego dla

uczniów klas IIIgimnazjum.

2.06.2015

W związku z kampanią  „SOS dla środowiska, czyli segregujący,

oszczędny, świadomy”, uczniowie uczestniczyli w wykładzie prowadzonym

przez przedstawiciela Komunalnego Związku Gmin Regionu

Leszczyńskiego.

22.09.2015

Udział uczniów w programie profilaktycznym KWP w Poznaniu pod hasłem

„Dopalacze niszczą życie” – projekcja filmu ,prelekcja p.H. Jędrzejewskiej

oraz  happening.

10.2015

Kolejna wizyta uczniów naszej szkoły w Bad Worishofen w Niemczech.

9.11.201

Podpisanie umowy partnerskiej między Wydziałem Ekonomiczno

Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a ZSOiZ w Krobi.

11.11.2015

Udział uczniów w kolejnej edycji Gry Miejskiej w ramach obchodów

NarodowegoŚwięta Niepodległości i 25 rocznicy Samorządu

Terytorialnego Gminy Krobia.

18.11.2015

Udział uczniów w konkursie organizowanym przez Goethe Institut

pt. „MeinBerufistSpitze”- przygotowanie  filmu w pracowni

gastronomicznej.

8.12.2015

Podpisanie porozumienia o współpracy z WKU w Lesznie a ZSOiZ w Krobi.

12.2015

Udział uczniów w warsztatach dotyczących cyberprzemocy

Zorganizowanychwe współpracy z UM w Krobi i Akademią Pozytywnej

Profilaktyki w Krakowie.

12.12.2015

Zajęcia w ramach Akademii Młodych Odkrywców dla uczniów szkół

podstawowych i gimnazjum.

10.01.2016

Udział ZSOiZ w Krobi w XXIV Finale WOŚP.

4.02.2016

Koncert zespołu Globetrotters Band pt.”Muzyka 4 kultur”.

4.11.2016

Spotkanie uczniów klas mundurowych z kapitanem Jackiem Gęborysem

- kontrolerem ruchu lotniczego w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego Krzesiny.

14.01.2017

Udział ZSOiZ w Krobi w XXV Finale WOŚP.

Opracowała: Anna Puślednik

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ