Rada Rodziców

Przewodniczący

Mirosława Dudziak

z-ca przewodniczącego

Sekretarz

skarbnik

 

Przedstawiciele klas do Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

Imię i nazwisko rodzica

Klasa