^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

MATURA

MATURA juz za ... 04.05.2018 9:00 73 Days

Znak Jakości Szkoły 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Krobi
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2016".

UCZNIOWIE Z PASJĄ

Rada Rodziców

Przewodniczący

Piotr Marcinkowski

z-ca przewodniczącego

Sekretarz

skarbnik

Komisja Rewizyjna

 

Przedstawiciele klas do Rady Rodziców na rok szkolny 2014/20145

Imię i nazwisko rodzica

Klasa

Lidia Bartkowiak

IaL

Aneta Lira

IbL

Agnieszka Czamańska

IbT

Katarzyna Zajdel

IcBET

Stanisław Przewoźny

IdZ

Krzysztof Kołak

IeZ

Marek Frąckowiak

IfZ

Alina Sudolska

IIaL

Małgorzata Zboralska

IIbL

Karol Cieplik

IIcBT

Maria Wojtkowiak

IIdZ

Violetta Chuda

IIeZ

Halina Chuda

IIfZ

Agnieszka Gumułka

IIIaL

ELżbieta Dąbiczak

IIIbL

Bogumiła Kmiecik

IIIgL

Marek Żeromski

IIIcT

Piotr Marcinkowski

IIIdZ

Wojciech Wolsztyniak

IIIeZ

Agnieszka Sudolska

IVdBT

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ