UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2021 9:00 61 Days

UCZNIOWIE Z PASJĄ

Rada Rodziców

Przewodniczący

Mirosława Dudziak

z-ca przewodniczącego

Sekretarz

skarbnik

 

Przedstawiciele klas do Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

Imię i nazwisko rodzica

Klasa

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ