8 kwietnia - strajk nauczycieli

Informujemy, że w dniu 8 kwietnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi część nauczycieli podejmuje strajk w porozumieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.
W związku z tym zajęcia dla maturzystów odbędą się od godz. 9.00 z matematyki i języka polskiego.
Dla pozostałych uczniów będą prowadzone zajęcia lekcyjne z nowym planem (plan podany będzie w dniu jutrzejszym - 8 kwietnia), bądź zajęcia opiekuńcze.
Dyr. Lech Bem