Współpraca polsko - ukraińska

WYMIANA POLSKO-UKRAIŃSKIEJ MŁODZIEŻY WRZESIEŃ 2012

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Krobi i Liceum Techniczne w Kijowie

Jednym z zajęć, w jakich brały udział wszystkie grupy były spotkania w Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi. Zwiedzaliśmy Muzeum i dowiedzieliśmy się jak wyglądała i funkcjonowała Fabryka Mebli w latach ’20. W Muzeum mieliśmy również możliwość zobaczenia eksponatów obrazujących folklor Biskupizny oraz historię Krobi.

wrzesień 2012