PIĘKNO ZIEMI KROBSKIEJ – TWÓRCZĄ INSPIRACJĄ!

8 marca 2017 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczno – fotograficzny „Ziemia Krobska – tradycja i współczesność”, w którym uczestniczyli uczniowie ZSOiZ w  Krobi. Celem konkursu była popularyzacja piękna regionu, najciekawszych zakątków przyrody, pejzaży, atrakcyjnych miejsc wypoczynku oraz zabytków i folkloru.

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Iwona Ostach – przewodnicząca
  2. Jolanta Lis – członek
  3. Hanna Dolata – członek
  4. Monika Szwarczyńska – członek

oceniła prace w dwóch kategoriach .

W kategorii praca plastyczna przyznała:

I miejsce: Marii Konczewicz, uczennicy kl. IbL,

II miejsce: Krystianowi Andrzejewskiemu, uczniowi klasy IIfZ,

III miejsce: Wiktorii Wajszczak, uczennicy kl. I bL.

W kategorii fotografia przyznała:

       I miejsce: Wioletcie Szpruta, uczennicy kl. IIdZ,

       II miejsce: Agacie Gumułka, uczennicy kl. IIbL.

Prace plastyczne i fotograficzne będą zaprezentowane na wystawie szkolnej, a laureaci otrzymają nagrody podczas uroczystości obchodów 20 – lecia istnienia szkoły.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia nagrodzonych prac.

Konkurs foto 07.JPG Konkurs foto 08.JPG Konkurs foto 09.JPG Konkurs foto 10.JPG Konkurs foto 11.JPG