20-LECIE ISTNIENIA

31 marca 2017 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi obchodził będzie uroczystość 20-lecia istnienia. Z tej okazji szkoła otrzyma imię Ziemi Krobskiej i otrzyma sztandar. Tymczasem cała społeczność szkolna pilnie przygotowuje się do tej ważnej chwili.