^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

MATURA

MATURA juz za ... 04.05.2018 9:00 72 Days

Znak Jakości Szkoły 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Krobi
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2016".

UCZNIOWIE Z PASJĄ

20-LECIE ISTNIENIA

31 marca 2017 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi obchodził będzie uroczystość 20-lecia istnienia. Z tej okazji szkoła otrzyma imię Ziemi Krobskiej i otrzyma sztandar. Tymczasem cała społeczność szkolna pilnie przygotowuje się do tej ważnej chwili.

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ