SOS dla środowiska…

W dniu 9.06.2017 roku uczennica Wiktoria Michalska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej znalazła się w gronie laureatów konkursu: „Nie marnuję – wykorzystuję”. W budynku Ratusza Miejskiego w Lesznie, z rąk przewodniczącego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, odebrała główną nagrodę w postaci tabletu, książek z zakresu ochrony środowiska oraz zestawu upominków ekologicznych.

KZGRL już po raz trzeci zaprosił uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie, którego celem było uświadomienie młodzieży problemu ze zwiększającą się masą gromadzonych odpadów komunalnych oraz promowanie ponownego wykorzystywania ich w gospodarstwach domowych. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie przedmiotu użytkowego, zrobionego z odpadów i przedstawienie go na zdjęciu pokazującym, że odpady mogą zyskać drugie życie.

Spośród 80 nadesłanych prac, jury przyznało pierwszą nagrodę Wiktorii Michalskiej. Uczennica wykonała użyteczny i innowacyjny projekt karmnika. Zrobiła go z plastikowych butelek i ozdobiła drewnianymi oraz gumowymi elementami. Konstrukcja zawisła na drzewie, ukazując swoje przeznaczenie oraz wzbudzając zainteresowanie wśród społeczności, zachęcając tym samym do podobnych działań i kształtując postawy proekologiczne.

sos1.jpg sos2.jpg sos3.jpg sos4.jpg sos5.jpg sos6.jpg sos7.jpg