UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

MATURA

MATURA juz za ... 6.05.2019 9:00

Znak Jakości Szkoły 2016

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Krobi
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2016".

UCZNIOWIE Z PASJĄ

V KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJALNYCH

Dnia 2 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi został przeprowadzony V Konkurs Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego dla Klas Trzecich Gimnazjum. W tym roku w międzyszkolnych rywalizacjach wzięło udział 36 uczniów z 9 gimnazjów powiatu gostyńskiego: z Bodzewa, Borku Wielkopolskiego, z Gimnazjów nr 1 i nr 2 w Gostyniu, z Krobi, Pępowa, Pudliszek, Starej Krobi i Żytowiecka. 27 uczniów sprawdzało swoje umiejętności z języka angielskiego i 9 z języka niemieckiego. Każda ze szkół mogła zgłosić po trzech uczniów z każdego języka.

  Konkurs zorganizowano w celu rozwijania i pogłębiania zainteresowań lingwistycznych oraz motywacji do nauki języków obcych. Składał się on z testu pisemnego obejmującego zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, umiejętności komunikowania się oraz stosowania struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie gimnazjalnym. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 40 za poprawnie rozwiązany test.

  Po napisaniu testu gimnazjaliści i ich opiekunowie zostali ugoszczeni słodkim poczęstunkiem w auli szkolnej i uczestniczyli w programie rozrywkowym przygotowanym przez organizatorów konkursu. W tym czasie komisja składająca się z nauczycieli języków obcych ZSOiZ w Krobi sprawdzała prace konkursowe.

Honorowym patronem konkursu tradycyjnie był burmistrz Krobi Sebastian Czwojda. Włodarz gminy, Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ufundowali atrakcyjne nagrody: dyplomy, sprzęt elektroniczny, słowniki, atrakcyjne gadżety i słodkie niespodzianki. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za ufundowanie nagrody. Nagrody zwycięzcom i dyplomy wszystkim uczestnikom wręczyły Sekretarz Gminy Katarzyna Szablewska i wicedyrektor ZSOiZ w Krobi Iwona Ostach.

Laureatami V edycji konkursu zostali:

  1. z języka angielskiego:
  • miejsce I-Aleksandra Kaczmarek– Gimnazjum nr 1w Gostyniu- 37 pkt
  • miejsce II- Jagoda Zapaśnik– Gimnazjum nr 2 w Gostyniu- 36 pkt
  • miejsce III- Milan Mucha– Gimnazjum nr 2 w Gostyniu    - 34 pkt
  1. z języka niemieckiego:
  • miejsce I- Karol Maćkowiak         – Gimnazjum nr 2 w Gostyniu   - 28,5 pkt
  • miejsce II- Zofia Marciniszyn – Gimnazjum w Borku Wlkp.     - 27 pkt
  • miejsce III -     Sandra Hyżyk       – Gimnazjum w Borku Wlkp.     - 24 pkt

Wyniki konkursu były efektem pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli języków obcych, dlatego również opiekunowie otrzymali podziękowania w formie dyplomów za przygotowanie swoich podopiecznych do językowych zmagań.

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom języków obcych dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcom serdecznie gratulujemy wyników. Zapraszamy do kolejnej międzyszkolnej rywalizacji w przyszłym roku.

GALERIA

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ