UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2020 9:00 34 Days

UCZNIOWIE Z PASJĄ

IV KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIE-GO DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJALNYCH

Dnia 31 maja 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi został przeprowadzony IV Konkurs Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego dla Klas Trzecich Gimnazjum. W międzyszkolnych rywalizacjach wzięło udział 45 uczniów z 10 gimnazjów powiatu gostyńskiego: 28 uczniów sprawdzało swoje umiejętności z języka angielskiego i 17 z języka niemieckiego.

Konkurs składał się z testu pisemnego obejmującego zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, umiejętności komunikowania się oraz stosowania struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie gimnazjalnym. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 43 punkty z języka angielskiego i 40 punktów z języka niemieckiego.

Po napisaniu testu gimnazjaliści i ich opiekunowie zostali ugoszczeni słodkim poczęstunkiem w auli szkolnej i uczestniczyli w programie rozrywkowym przygotowanym przez organizatorów konkursu. W tym czasie komisja składająca się z nauczycieli języków obcych ZSOiZ w Krobi sprawdzała prace konkursowe.

Honorowym patronem konkursu tradycyjnie był burmistrz Krobi Sebastian Czwojda. Włodarz gminy, Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ufundowali atrakcyjne nagrody: sprzęt elektroniczny, książki, bilety wstępu na ściankę wspinaczkową i słodkie niespodzianki. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za ufundowanie nagrody. Nagrody zwycięzcom i dyplomy wszystkim uczestnikom wręczyły Sekretarz Gminy Katarzyna Szablewska i wicedyrektor ZSOiZ w Krobi Iwona Ostach.

Laureatami tegorocznego konkursu zostali:

  1. z języka angielskiego:

miejsce I- Dominika Mróz – Gimnazjum nr 1w Gostyniu   40 pkt

miejsce II- Dagmara Janowska – Gimnazjum w Pudliszkach38 pkt

miejsce III- Weronika Nawrocka – Gimnazjum w Piaskach   37 pkt

b. z języka niemieckiego:

miejsce I- Jakub Półtoraczyk – Gimnazjum w Piaskach     31 pkt

miejsce II- Kinga Kaczmarek –Gimnazjum w Piaskach     29,5 pkt

miejsce III - Bartosz Mańkowski – Gimnazjum w Poniecu     29 pkt

Wyniki konkursu były efektem pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli języków obcych, dlatego również opiekunowie otrzymali podziękowania w formie dyplomów za przygotowanie swoich podopiecznych do językowych zmagań.

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom języków obcych dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcom serdecznie gratulujemy wyników. Zapraszamy do kolejnej międzyszkolnej rywalizacji w przyszłym roku.

GALERIA

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ