^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

WAKACJE

WAKACJE juz za ... 22.06.2018 9:00

Znak Jakości Szkoły 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Krobi
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2016".

UCZNIOWIE Z PASJĄ

UWAGA!!!

W dniach od 23 lipca 2018r. do 3 sierpnia 2018r.

SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ