Poczuli się niczym studenci…

     12 lutego 2020 roku klasy maturalne ZSOiZ w Krobi uczestniczyły w tzw.  „Dniu Współpracy” - imprezie dedykowanej uczniom szkół średnich, z którymi WE-S UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu podpisał umowy partnerskie.

Podczas „Dnia Współpracy” uczniowie otrzymali informacje na temat oferty dydaktycznej, mobilności studentów, zasad rekrutacji, wyjazdów studyjnych, programów stażowych – poznali ogólne zasady i najważniejsze atuty studiowania. Liczne wykłady oraz warsztaty tematyczne, prezentacje wydziałowych kół naukowych i quiz ekonomiczny przybliżyły młodzieży profil kształcenia na WES. Część oficjalna miała miejsce w Sali Biocentrum. Kolejne punkty programu, po krótkim spacerze przez kampus uczelni, zrealizowane zostały w salach wykładowych i ćwiczeniowych Collegium Maximum UP.

Poznan 1.jpg Poznan 2.jpg Poznan 3.jpg Poznan 4.jpg Poznan 5.jpg Poznan 6.jpg Poznan 7.jpg Poznan 8.jpg