Samorząd

NOWE RZĄDY W SZKOLE

Już w drugim tygodniu września bieżącego roku zebrał się Samorząd Uczniowski i wspólnie z nowymi uczniami, wybranymi spośród klas pierwszych, obradował nad przeprowadzeniem wyborów na najważniejsze stanowiska uczniowskie. Podczas dyskusji wyłoniono trójkę kandydatów, którzy zaprezentowali się pozostałemu gronu. Po wspólnej decyzji o przydzieleniu trzech stanowisk w ramach władz SU, przystąpiono do głosowania i rozdzielania stanowisk.

W wyniku wyborów przeprowadzonych 11 września 2019 roku przewodniczącą SU została Zuzanna Radoła z klasy 2aL, wiceprzewodniczącym Sebastian Ciesielski z klasy 3cET, stanowisko sekretarza objęła Zuzanna Nowak z klasy 2aL. Cała nowo wybrana trójka obiecała rzetelną pracę na rzecz szkoły i interesu uczniów, których będą teraz reprezentowali. Już w najbliższych tygodniach będziemy mogli ocenić ich konkretne działania. Życzymy im dobrych pomysłów, przyjemnej współpracy i zadowolenia z uzyskanych efektów.

 

 

 Przewodnicząca - Zuzanna Radoła z klasy 2aL 
sekretarz - Zuzanna Nowak z klasy 2aL

wiceprzewodniczący - Sebastian Ciesielski z klasy 3cET 

 

   Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego:

 

 1.  Zuzanna Dolata - Ia
 2. Rozalia Zielińska - Ia
 3. Zuzanna Kowalska - Ib
 4. Natalia Wrońska - Ib
 5. Wiktoria Chuda - Ic
 6. Julia Kasperczak - IIa
 7. Kacper Biernat - IIa
 8. Agata Paikert - IIb
 9. Patrycja Chlebowska - IIc
 10. Sebastian Ciesielski – Iic
 11. Angelika Nowaczyk – IIIc
 12. Kamil Rychlik - IIIc