UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2021 9:00 107 Days

UCZNIOWIE Z PASJĄ

Samorząd

NOWE RZĄDY W SZKOLE

Już w drugim tygodniu września bieżącego roku zebrał się Samorząd Uczniowski i wspólnie z nowymi uczniami, wybranymi spośród klas pierwszych, obradował nad przeprowadzeniem wyborów na najważniejsze stanowiska uczniowskie. Podczas dyskusji wyłoniono trójkę kandydatów, którzy zaprezentowali się pozostałemu gronu. Po wspólnej decyzji o przydzieleniu trzech stanowisk w ramach władz SU, przystąpiono do głosowania i rozdzielania stanowisk.

W wyniku wyborów przeprowadzonych 11 września 2019 roku przewodniczącą SU została Zuzanna Radoła z klasy 2aL, wiceprzewodniczącym Sebastian Ciesielski z klasy 3cET, stanowisko sekretarza objęła Zuzanna Nowak z klasy 2aL. Cała nowo wybrana trójka obiecała rzetelną pracę na rzecz szkoły i interesu uczniów, których będą teraz reprezentowali. Już w najbliższych tygodniach będziemy mogli ocenić ich konkretne działania. Życzymy im dobrych pomysłów, przyjemnej współpracy i zadowolenia z uzyskanych efektów.

 

 

 Przewodnicząca - Zuzanna Radoła z klasy 2aL 
sekretarz - Zuzanna Nowak z klasy 2aL

wiceprzewodniczący - Sebastian Ciesielski z klasy 3cET 

 

 

   Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego:

 Miłosz Papmel, Maria Kubiak, Tomasz Serwatka, Stanisław Burkiewicz, Zofia Serwatka, Wiktoria Szpak, Julia Krystek, Anna Bartz, Weronika Majewska, Rozalia Zielińska, Gracjan Spychaj, Sandra Bzdęga, Zofia Kręgielczak, Sebastian Szafraniak, Adrian Stachowiak, Wiktoria Chuda.

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ