Dokumenty szkolne

Od 1 września 2012 wprowadzono zasadnicze zmiany  w ramowych planach nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.
PREZENTACJA PLANU

 

WZÓR DOKUMENTU PRZYJĘCIA DO SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 

WZÓR DOKUMENTU PRZYJĘCIA DO SZKOŁY


 Oferta szkoły na rok szkolny 2018/2019

 


 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH
W KROBI

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

im. Ziemi Krobskiej w Krobi

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH
W KROBI