^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

MATURA

MATURA juz za ... 6.05.2019 9:00 12 Days

Znak Jakości Szkoły 2016

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Krobi
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2016".

UCZNIOWIE Z PASJĄ

Dokumenty szkolne

Od 1 września 2012 wprowadzono zasadnicze zmiany  w ramowych planach nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.
PREZENTACJA PLANU

 

WZÓR DOKUMENTU PRZYJĘCIA DO SZKOŁY


 Oferta szkoły na rok szkolny 2018/2019

 


 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH
W KROBI

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

im. Ziemi Krobskiej w Krobi

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH
W KROBI

 

 

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ