UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2020 9:00 26 Days

UCZNIOWIE Z PASJĄ

Artykuły

SOS dla środowiska!

Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, w dniu 24 października 2018 roku, wzięli udział w organizowanej przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy” – edycja IV.

KZGRL jest odpowiedzialny za odbiór, zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie 18 gmin południowej Wielkopolski, ale również za prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie prawidłowej ich            segregacji. 

Edukator - Beata Bartosiak - z ETADO - w czasie warsztatów omówiła zasady segregacji, ze zwróceniem uwagi na odpady opakowaniowe, biodegradowalne, ale również na odpady, które powinny trafiać do PSZOK.  Odpady - przedmioty niepotrzebne, które wyrzucamy, bo spełniły swoją rolę, popsuły się, porwały, zniszczyły lub przestały być modne. W czasie zajęć został omówiony proces recyklingu, który wymaga zaangażowania wielu osób i technologii. Zobrazowany został cykl obiegu surowców oraz etapy recyklingu, które wzbudziły wiele pozytywnych emocji. Uczniowie oglądali  próbki półproduktów i produktów recyklingu - płatki, granulat PET, preformy.  Przedstawiono system odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie KZGRL. Uczestnicy mieli okazję nabrać praktycznej umiejętności segregacji odpadów.  Poruszono problem palenia ich w kotłach domowych i konsekwencje tego dla atmosfery ziemskiej i dla zdrowia nas wszystkich. W czasie zajęć uczniowie każdej klasy narysowali symbol recyklingu na EKO-banerze.

GALERIA

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ