UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2020 9:00

UCZNIOWIE Z PASJĄ

Artykuły

DROGI GIMNAZJALISTO!

Decyzja wyboru szkoły ponadgimnazjalnej jest jedną z ważniejszych w Twoim życiu. Najbliższe tygodnie będą okresem intensywnych poszukiwań i zbierania informacji o przyszłej szkole.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi to nowoczesna i stale rozwijająca się placówka edukacyjna. Od wielu lat przygotowuje dla młodzieży i dorosłych bogatą ofertę edukacyjną.

Również w roku szkolnym 2018/2019 będą funkcjonowały takie kierunki kształcenia, które stanowią bardzo atrakcyjną i bezkonkurencyjną wśród innych ofert propozycję.

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi uzyskują wysokie wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych, odnoszą sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, realizują się w licznych szkolnych i pozaszkolnych przedsięwzięciach.

Wybór tej szkoły to gwarancja uczestnictwa w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, to opieka doświadczonych i życzliwych wychowawców. To także takie inicjatywy dyrekcji szkoły i nauczycieli, które stale podnoszą jakość pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Drogi Gimnazjalisto, wybierz szkołę, która pomoże Ci zrealizować ważne osobiste cele, która rzetelnie przygotuje Cię do wyższych studiów. Wybierz Naszą Szkołę, bo w pełni zasługuje na takie wyróżnienie.

Ważne informacje o szkole, proponowanych w nadchodzącym roku szkolnym kierunkach kształcenia, a także o zasadach rekrutacji można uzyskać, odwiedzając osobiście szkołę i zapoznając się z ofertą kształcenia i innymi materiałami na szkolnej stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy!

dyr. Lech Bem

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ