UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2020 9:00

UCZNIOWIE Z PASJĄ

Artykuły

PODRÓŻ DO KRAINY PRZYSZŁOŚCI…

Wizja matury spędza już sen z powiek tegorocznym trzecioklasistom. Majowe wyniki w większości zadecydują o ich dalszych losach. By zapoznać i oswoić licealistów z uczelnią wyższą, Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprosił już po raz trzeci pięćdziesięcioro przyszłych absolwentów ZSOiZ w Krobi do udziału w tzw. „Dniu Współpracy”.

Spotkanie zainaugurowała sesja plenarna w Sali Biocentrum, gdzie zgromadzili się uczniowie z kilkunastu szkół. W trakcie sesji przedstawiono ofertę edukacyjną, warunki rekrutacji na kierunki EKONOMIA oraz FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, bogate programy stażowe, a także przybliżono działalność Samorządu Studenckiego. Dodatkowo uczniowie otrzymali informację na temat konkursu pt. „Zostań Ekonomistą”, którego laureat jako nagrodę główną otrzyma maksymalną liczbę punktów podczas rekrutacji na studia. Z pewnością jest to trofeum godne poświęcenia czasu. W trakcie trwania sesji głos zabrało wielu znakomitych profesorów. Po godzinnym wprowadzeniu, licealiści udali się na spacer do Collegium Maximus, gdzie czekał na nich kolejny punkt programu - wykłady. Pozwoliły one na zaznajomienie się z zajęciami przeprowadzanymi na uczelni. Tematy prowadzonych lekcji pokazowych były różne - począwszy od tych związanych z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym („Nietypowy Biznes na wsi”), poprzez hipotetyczne rozważania („Kariera młodego naukowca – czy warto?) – na życiu przedstawionym od strony studenta kończąc (Prezentacja Wydziałowych Kół Naukowych). Każdy z warsztatów na swój sposób przybliżył młodym ludziom temat szkolnictwa wyższego. W salach wykładowych mogli poczuć się jak prawdziwi studenci, którzy posiadają indeks. Nie da się ukryć, że studiowanie znacząco różni się od edukacji w liceum. By zachęcić licealistów do wyboru kierunków ekonomicznych, przeprowadzony został quiz. Z każdej szkoły wydelegowano pięcioro przedstawicieli. Uczestnicy odpowiadali na 15 konkursowych pytań. Spośród 110 licealistów, biorących udział w konkursie, pierwsze miejsce zajęła uczennica ZSOiZ w Krobi – Amelia Gronowska – któraodpowiedziała w najkrótszym czasie i to bezbłędnie na wszystkie pytania. Po warsztatach, teoretycznych wykładach oraz quizie, uczniowie zostali zaproszeni na uroczysty obiad. Dzień spędzony w uniwersyteckich murach bez wątpienia zmotywował wielu maturzystów do przemyśleń dotyczących własnej przyszłości…

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ