UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

MATURA

MATURA juz za ... 6.05.2019 9:00

Znak Jakości Szkoły 2016

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Krobi
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2016".

UCZNIOWIE Z PASJĄ

Artykuły

SEJMIK MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO „MARZENIA MŁODZIEŻY O WIELKOPOLSCE 2020+”

Dnia 7 czerwca 2017 roku w Poznaniu odbyło się posiedzenie Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego, podczas którego powiat gostyński reprezentowały uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi: Amelia Gronowska i Agata Gumułka. Wraz z uczennicami obrady obserwowali pani Lidia Gintowt – opiekun projektu, pan Lech Bem – dyrektor ZSOiZ w Krobi oraz etatowy członek zarządu – pan Janusz Sikora.

Młodzieżowi radni pracowali w czterech komisjach: Komisji Przedsiębiorczości, Komisji Środowiska, Komisji Kultury oraz Komisji Edukacji i Rodziny. Wybór komisji należał już do samych radnych i nasza reprezentacja zdecydowała się na Komisję Przedsiębiorczości oraz Środowiska. Komisje pracowały nad postulatami, które młodzi radni chcieli zawrzeć w uchwale Sejmiku Młodzieży. Spośród ponad 80 młodych ludzi wyłoniono przewodniczącego, trzech wiceprzewodniczących oraz sekretarzy obrad. Jednym z sekretarzy została Amelia Gronowska, której zadaniem było zliczanie głosów radnych podczas poszczególnych głosowań.

Obrady Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego uświetniły wystąpienia pana Petera Von Unruha - dyrektora Biura Heskiego Parlamentu, pani Zofii Szalczyk - Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz pana Marka Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Młodzieżowi radni dowiedzieli się, jak funkcjonuje Sejmik oraz Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Nastoletni radni wypracowali podczas posiedzeń poszczególnych komisji postulaty, które zaprezentowali wszystkim zebranym w trakcie obrad Sejmiku.

Jako jedna z przedstawicielek Komisji Środowiska wypowiedziała się Agata Gumułka. Poruszyła kwestię budowy kopalni odkrywkowej na terenie gminy Krobia. Agata zauważyła, że niesie to za sobą wiele zagrożeń dla środowiska i mieszkańców naszej gminy. Młoda radna podkreśliła, że młodzież jest bardziej świadoma i otwarta na zmiany oraz potrafi wykorzystać szanse, jakie daje im dzisiejsza technologia. Przytoczyła przykład zastosowania energii słonecznej, nad wykorzystaniem której pracowali ostatnio uczniowie ZSOiZ w Krobi realizujący projekt: „Postaw na Słońce”. Przedstawicielka Komisji Przedsiębiorczości Amelia Gronowska również zabrała głos. Mówiła o świadomości młodych ludzi w zawiązku z działalnością gospodarczą. Postulowała potrzebę większej ilości zajęć praktycznych z ekonomii w szkole średniej. Zauważyła, że warto byłoby stworzyć tzw. „inkubatory przedsiębiorczości”, dzięki którym młodzi ludzie mieliby możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole w zajęciach praktycznych pod okiem specjalistów. Dziewczyny wykazały się ogromną odwagą oraz profesjonalizmem w trakcie swoich wystąpień.

Efektem finalnym pracy młodzieży było podjęcie uchwały Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia postulatów wypracowanych na sesji pt.: „Marzenia Młodzieży o Wielkopolsce 2020+”. Na zakończenie wszyscy młodzieżowi radni otrzymali zaświadczenia o udziale w obradach oraz drobny upominek.

Znr1.jpg Znr2.jpg Znr3.jpg Znr4.jpg Znr5.jpg Znr6.jpg Znr7.jpg Znr8.jpg

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ