UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

MATURA

MATURA juz za ... 6.05.2019 9:00

Znak Jakości Szkoły 2016

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Krobi
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2016".

UCZNIOWIE Z PASJĄ

Artykuły

DLACZEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. ZIEMI KROBSKIEJ W KROBI?

 1. Bo u nas panuje niezwykła atmosfera.
 2. Bo mamy atrakcyjne kierunki kształcenia dla młodzieży i dorosłych.
 3. Bo jesteśmy szkołą przyjaźnie wymagającą.
 4. Bo jesteśmy szkołą bezpieczną.
 5. Bo mamy życzliwych i dobrze wykształconych nauczycieli.
 6. Bo mamy bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne, laboratorium chemiczne i dwie klasopracownie gastronomiczne.
 7. Bo mamy nowoczesną pełnowymiarową halę widowiskowo-sportową.
 8. Bo mamy aulę ze sceną.
 9. Bo nasi uczniowie i nauczyciele aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.
 10. Bo mamy bardzo elastyczną ofertę wyboru przedmiotów rozszerzonych.
 11. Bo języki obce są nauczane w grupach międzyklasowych z podziałem według stopnia zaawansowania.
 12. Bo nasi uczniowie są zmotywowani.
 13. Bo nasi absolwenci odnoszą sukcesy w życiu zawodowym.
 14. Bo pamiętamy o potrzebujących, uczestnicząc w akcjach charytatywnych i wolontariacie.
 15. Bo współpracujemy ze szkołami partnerskimi w Bad Worishofen i w Kijowie.
 16. Bo wspieramy uczniów sportowców.
 17. Bo mamy w bibliotece bogaty księgozbiór.
 18. Bo szkoła powstała w roku 1997 r. i tworzy swoją tradycję.
 19. Bo stale unowocześniamy szkołę.
 20. Bo współpracujemy z uczelniami wyższymi.
 21. Bo współpracujemy z Jednostkami Wojskowymi w Śremie i Wojskową Komendą Uzupełnień w Lesznie.
 22. Bo w szkole funkcjonuje Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
 23. Bo bierzemy udział w wielu konkursach.
 24. Bo uczestniczymy w różnych projektach edukacyjnych.
 25. Bo nasi uczniowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania.
 26. Bo organizujemy zielone szkoły i wycieczki.
 27. Bo mamy szkolny sklepik.
 28. Bo jest tysiąc innych powodów, o których sami się przekonacie. Zapraszamy!

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ