^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

WAKACJE

WAKACJE juz za ... 22.06.2018 9:00

Znak Jakości Szkoły 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Krobi
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2016".

UCZNIOWIE Z PASJĄ

Artykuły

Utrzymanie czystości i porządku w gminie

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM GMINY
Spotkanie z przedstawicielem gminy d.s. gospodarki odpadami – panem Adrianem Toporowiczem odbyło się 30 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi. Miejscem spotkania była sala nr 9 – jedna z większych w szkole.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: IIbL, IIeBO, IIdET, IVeO oraz przedstawiciele grona pedagogicznego. Pan Toporowicz podczas dwugodzinnego spotkania przedstawił stan gospodarki odpadami w gminie, ogólną charakterystykę obszaru oraz sposoby realizowania i wprowadzania przepisów w życie (ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o odpadach oraz ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). W pierwszej części pan Toporowicz przedstawił wyżej opisaną tematykę za pomocą prezentacji multimedialnej, a następnie uczniowie zadawali pytania i rozgorzała dyskusja. Spotkanie było niezwykle owocne i pozwoliło uzyskać na wiele pytań odpowiedzi.

e2.jpg sm02.JPG sm03.JPG sm07.JPG sm12.JPG sm40.JPG

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ