PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Przewodnicząca Piotr Marcinkowski
Z-ca przewodniczącego Sławomir Gembiak
Sekretarz Irena Mendel
Skarbnik Bogumiła Kmiecik
Komisja rewizyjna

 

Justyna Andrzejewska
Grażyna Kubacka
Magdalena Moryson