Nazwa:

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Krobi

Województwo:

wielkopolskie
Powiat: Gostyń
Gmina: Krobia
Miejscowość: Krobia
Adres: Ogród Ludowy 2
Strona www www.zsoiz-krobia.edu.pl
KOD: 63-840
NIP: 696-13-87-635
Liczba uczniów: Ogółem uczniów i słuchaczy: 652 + 224 =876
STATUS PRAWNY
Każda ze szkół jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty.
Organem prowadzącym jest Powiat Gostyński.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.