Dyrektor

mgr Lech Bem  
Wicedyrektor mgr Iwona Ostach  
Wicedyrektor mgr Krzysztof Perdon  
Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr Maciej Jakubczak